Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΣΚΗΝΗ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΣΚΗΝΗ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Η φαντασία περίσσευε στους χαράκτες των νομισμάτων του Αλεξάνδρου, που κόβονταν στη Μακεδονία στο πρώτο μισό του 3ου μ. Χ. αιώνα. Στην πιο στολισμένη περικεφαλαία, σε ένα εξαιρετικά σπάνιο νόμισμα, αναπαρασταίνεται σκηνή μάχης.
Στη μέση της παράστασης ο Αλέξανδρος εφορμά, όπως ακριβώς κάνει στο ψηφιδωτό της μάχης στην Ισσό. Πίσω του ακολουθούν οπλίτες, πάλι όπως στο ψηφιδωτό της Πομπηίας. Μπροστά, κάποιος σε στάση απόγνωσης, προσπαθεί να αποφύγει το μοιραίο. Θα μπορούσε με μεγάλη πιθανότητα, να ήταν και στην περικεφαλαία η μάχη της Ισσού. Ήταν άραγε;
Σχόλια
Konstantinos Kottis Συκή, ιερό δένδρο αθανασίας, συγκεκριμένης θεάς, μητρώας λατρείας και φυσικά την ορφικής παράδοσης μύηση.
Διαχείριση
Konstantinos Kottis Κέων Λοκρός Εσπέριος Ο Διόνυσος είναι πάντα πρωταγωνιστής αλλά ενδιάμεσος στη μητρώα λατρεία (το ξέρεις καλά βέβαια αυτό από τα νεκρικά ελάσματα). Πρώτα στην συκή έχουμε Δήμητρα (και Κόρη): «ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ Φύταλόν φασιν οἴκῳ Δήμητρα δέξασθαι, καὶ τὴν θεὸν ἀντὶ τούτων δοῦναί οἱ τὸ φυτὸν τῆς συκῆς· μαρτυρεῖ δέ μοι τῷ λόγῳ τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπὶ τῷ Φυτάλου τάφῳ · ἐνθάδ᾽ ἄναξ ἥρως Φύταλός ποτε δέξατο σεμνὴν Δήμητραν, ὅτε πρῶτον ὀπώρας καρπὸν ἔφηνεν, ἣν ἱερὰν συκῆν θνητῶν γένος ἐξονομάζει · ἐξ οὗ δὴ τιμὰς Φυτάλου γένος ἔσχεν ἀγήρως.», Παυσανίας, Α΄, Ἀττικά, 37,2.
Διαχείριση
Konstantinos Kottis Για να καταλάβεις τί ακριβώς έκανε ο Ιησούς, θα πρέπει να σκεφτείς τί συμβόλιζαν τα σύκα στην μύηση. Ο Χριστός όντως καταριέται, αλλά τις συκιές που δεν καρποφορούν και δεν αναφέρεται στο δένδρο της συκής (άνοιξη δεν έχει ποτέ καρπό). Και εγώ πιστεύω πως έχουμε διαλεκτική Βίβλου και Ελληνισμού στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τα υπόλοιπα ως άρρητα κατ΄ ιδίαν.
Διαχείριση
Konstantinos Kottis Η συκή σημαίνει τον Αλέξανδρο ως σε κατάσταση αθανασίας, κάτι σαν το φωτοστέφανο, αν όχι λόγω της μάχης, ως αήττητο, συνέπεια μυήσεως στα μυστήρια και ειδικά τα καβείρια, τονίζοντας όμως την Δήμητρα και Κόρη και όχι την Αφροδίτη.
Διαχείριση
Asterios Tsintsifos Αλέξανδρος και ΞΕΡΟ δέντρο, πάνε πακέτο.Διαχείριση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου