Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ
Υπάρχει ένα θέμα μη αναγνώρισης του Βουκεφάλα στα νομίσματα, που η άγνοια των «ειδικών» περί νομισματικής επέβαλε. Δεν θα ήταν φυσικά δυνατόν να τον αναγνωρίσουν, τη στιγμή που δεν μπορούν να το κάνουν για Αλέξανδρο και Ολυμπιάδα.
Ο θεοποιημένος Βουκεφάλας, όταν έχει κέρατα ταύρου (2) δεν χρειάζεται συστάσεις. Τις περισσότερες φορές όμως είναι στη φυσική του μορφή. Τότε πρέπει να δώσουμε προσοχή σε κάποια πράγματα. Αν ένα άλογο είναι στον εμπροσθότυπο (1), τότε είναι ο Βουκεφάλας. Αυτό συμβαίνει πάντα σε αυτόνομα νομίσματα πόλεων. Πάλι σε αυτόνομα νομίσματα πόλεων, ο Βουκεφάλας είναι στο πίσω μέρος (3,4). Στα περισσότερα από αυτά, μπροστά είναι η Ολυμπιάδα (3) και όχι τυχαία.
Την θεοποίηση την έλαβε στο Καβείριο της Αμφίπολης, όπου ιέρεια ήταν η ίδια η Ολυμπιάδα. Αυτό καταγράφηκε και πέρασε στις επόμενες γενιές. Εκεί άλλωστε υπήρχε το κεντρικό ιερό του Διονύσου, από τον οποίο και τα κέρατα ταύρου της θεοποίησής του. Από τους θεούς στα νομίσματα, κατά κανόνα υπάρχει μαζί με τον Ποσειδώνα και την Αθηνά, που ήταν βασικές Καβείριες θεότητες (4). Πέρα από αυτά όμως, ο Βουκεφάλας εμφανίζεται με σύμβολα θεοποίησης, ημισέληνο – άστρο (5) ή φοίνικα (4,5), ιερά σύμβολα (1) και καβείρια χαρακτηριστικά (1,4), όπως και με ιερά μονογράμματα (3). Όλα αυτά είναι γνωρίσματα που οδηγούν στο Βουκεφάλα.
Σε βασιλικά ή αυτοκρατορικά νομίσματα, όπου στο πίσω μέρος άλογο (6), αυτός ήταν ο Βουκεφάλας. Δεν θα μπορούσε κοινό άλογο, να πάρει αυτή τη θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου