Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Η πιο σπάνια μορφή θεοποίησης του Αλεξάνδρου, ήταν αυτή στον Διόνυσο. Σε τέτοια περίπτωση, φαίνεται στην απεικόνιση ο Αλέξανδρος με κέρατα ταύρου (4). Πέραν των θεοποιήσεων σε βασιλιά «Κριό» (2) και Ήλιου (3), η συγκεκριμένη στον Διόνυσο είχε κάτι το ιδιαίτερο. Εμφάνιζε σαν θεό Διόνυσο, πάλι με κέρατα και τον Βουκεφάλα (1). Η θεοποίηση αυτή, συμβόλιζε και το αναπόσπαστο Αλεξάνδρου – Βουκεφάλα. Παραπέμπει άμεσα στον χρησμό του τριόφθαλμου, όπου μετράνε μαζί τα μάτια ανθρώπου και αλόγου.
Αυτή η μορφή θεοποίησης, ήταν διαδεδομένη στη Συρία κυρίως και προσφέρει την παράμετρο, το προσκύνημα στο Βουκεφάλα να είναι και προσκύνημα στον ίδιο τον Αλέξανδρο. Αυτό όπως φανερώνουν τα νομίσματα, πάντα σε ιερό Διονυσιακό χώρο.
Στην εποχή του Σέλευκου Α΄ του Νικάτωρα (312 – 281 π. Χ.), στον οποίον ανήκουν τα νομίσματα (1,4), αυτός ο χώρος φαίνεται να ήταν στην Αμφίπολη. Τα συνοδευτικά σύμβολα και μονογράμματα, δεκάδων παρόμοιων νομισματικών τύπων από την ίδια περιοχή, φροντίζουν να επιβεβαιώσουν αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου