Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (ΕΛΑΙΟΠΟΛΙΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ)

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (ΕΛΑΙΟΠΟΛΙΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ)
Η επικράτεια των Ορρεσκείων ήταν πλουσιότατη σε πολύτιμα μέταλλα. Οι Θασίτες εκεί είχαν μεγάλη μεταλλευτική δραστηριότητα. Σε μεγάλο μέρος της νομισματικής τους παραγωγής, απεικόνιζαν τον κένταυρο στη θέση του σατύρου που απαγάγει τη μαινάδα. Πολλά από αυτά τα νομίσματα ήταν ενεπίγραφα (ΟRRHSKIΩΝ), μνημονεύοντας έτσι τους ντόπιους, των οποίων ο κένταυρος αποτελούσε κομμάτι της λατρείας τους. Στις υστερότερες κοπές αυτών των νομισμάτων (465 π. Χ.) και μόνο σε ένα νόμισμα εμφανίζεται επιγραφή στο πίσω μέρος που αναφέρεται στους κατοίκους κάποιας Ελαιόπολης (ΕΛΑΙΟΠΟΛΙΤΩΝ) στην Ορρέσκεια. Αυτό το όνομα ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε σε νόμισμα. Στην κεντρική Ορρέσκεια και στο όρος Σύμβολο, υπάρχει σήμερα χωριό με το όνομα Ελαιοχώρι. Πιθανότατα ο αρχαίος οικισμός που υπάρχει εκεί, να ήταν η Ελαιόπολη της Ορρέσκειας.
ων (465 π. Χ.) και μόνο σε ένα νόμισμα εμφανίζεται επιγραφή στο πίσω μέρος που αναφέρεται στους κατοίκους κάποιας Ελαιόπολης (ΕΛΑΙΟΠΟΛΙΤΩΝ) στην Ορρέσκεια. Αυτό το όνομα ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε σε νόμισμα. Στην κεντρική Ορρέσκεια και στο όρος Σύμβολο, υπάρχει σήμερα χωριό με το όνομα Ελαιοχώρι. Πιθανότατα ο αρχαίος οικισμός που υπάρχει εκεί, να ήταν η Ελαιόπολη της Ορρέσκειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου