Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΣ

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΣ
Ανήκε στις παραδόσεις των Μακεδόνων, το άλογο να συνυπολογίζεται με τον ηγεμόνα. Ως εκ τούτου, το ένα και μοναδικό επώνυμο άλογο, ο Βουκεφάλας του Αλεξάνδρου, θεοποιήθηκε στο όνομα του Διόνυσου Ζαγρέα και λατρεύτηκε σαν να επρόκειτο για τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Χαρακτηριστικό της θεοποίησης ήταν τα κέρατα ταύρου που δήλωναν τον Ζαγρέα. Με τον Ζαγρέα επίσης, ισχύει και μία από τις θεοποιήσεις του Αλεξάνδρου. Τα κέρατα και εδώ δηλώνουν την ταύτιση. Χαρακτηριστική είναι η παράσταση του έφιππου Αλεξάνδρου, όπου αυτός και ο Βουκεφάλας (1), μετά θάνατον πλέον και θεοποιημένοι, φέρουν τα κέρατα του Ζαγρέα. Στο νόμισμα που κόπηκε στο όνομα του Αλεξάνδρου (2), υπάρχει η προτομή του θεοποιημένου Βουκεφάλα, με το δάφνινο στεφάνι της αιωνιότητας να αιωρείται πάνω από αυτόν. Δυο ακόμα μονογράμματα συμπληρώνουν το νόμισμα. Δ Ι (Δημιουργού Ιερό) και Ζ (Ζαγρέας).
Σε ένα πιθανό νομισματικό εκθετήριο, τα δυο αυτά νομίσματα και με περισσότερες λεπτομέρειες, θα ανοίγουν την πτέρυγα του Βουκεφάλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου