Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΟΙ «ΜΥΣΤΕΣ» ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ


ΟΙ «ΜΥΣΤΕΣ» ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
…….Της νομισματικής ή θέσις έν τη καθόλου έπιστήμη γενικώς ανεγνωρίσθη άπό των αρχών κυρίως του παρόντως αιώνος ως σπουδαιοτάτη και απαραιτήτως αναγκαία προς μελέτην της ίστορίας, της καλλιτεχνίας, της μυθολογίας, της γεωγραφίας και της μετρολογίας των αρχαίων, άς, ως μέγας πυρσός έξαισίως διαφωτίζει και άπείρως προάγει. Ουδείς δε των μη επωφελουμένων των εκ της νομισματικής φώτων, δύναται να φέρ δικαίως τον τίτλον άληθούς μύστου οιασδήποτε των προμνημονευθεισών επιστημών….
Ι. Ν. Σβορώνος 1898
Το παραπάνω είναι ένα απόσπασμα, που θα έπρεπε να γίνει σημαία από τον κλάδο ιστορίας και αρχαιολογίας. Είναι βέβαιο ότι για να γράψει αυτό το απόσπασμα ο Σβορώνος, σε κάτι επωφελήθηκε από τα «νομισματικά φώτα». Όπως και να έχει όμως, το κείμενο γράφτηκε, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε πολύ ήπιο για να ταράξει μια συντεχνία βαθιά κοιμισμένη. Ίσως κατάφερνε να τους ταρακουνήσει, αν η διατύπωσή του ήταν πιο σκληρή. Αυτό δεν έγινε όμως και ο λήθαργος συνεχίζεται έως τις μέρες μας.
Και να που φτάσαμε στην ανασκαφή της Αμφίπολης, όπου η έλλειψη των «νομισματικών φώτων», επέτρεψε να διατυπωθούν επί παντός, δεκάδες θεωρίες. Αυτές στηρίχτηκαν σε ότι μπορεί να φανταστεί κανείς, εκτός από τα νομίσματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η περίπτωση της Αμφίπολης, θα είναι η πλήρης δικαίωση του Σβορώνου και της αναφοράς που έκανε για τα «νομισματικά φώτα». Θα γίνει όμως και κάτι άλλο, που σίγουρα δεν επιθυμούσε ο Σβορώνος.
 Θα γίνει απροκάλυπτα ορατή η ανεπάρκεια της επιστήμης που και ο ίδιος υπηρετούσε. Ακόμα θα βεβαιωθεί το χάσμα που υπάρχει, μεταξύ του θολού τοπίου της αρχαιολογίας και της διαύγειας που προσφέρει το νόμισμα.
Το μήνυμα που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ότι τίποτα δεν δουλεύει χωρίς νομισματικά επιχειρήματα. Είναι λυπηρό που δεν τα μάθανε οι αρχαιολόγοι, αλλά όχι και τραγικό. Ποτέ δεν είναι αργά για επιμόρφωση. Τα λάθη που έγιναν βέβαια θα διορθωθούν και είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν άλλα. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη υπόθεση, που να μην κρύβονται από πίσω νομίσματα, έτοιμα να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν. Ο χάρτης δεδομένων άλλαξε και είναι δείγμα ευφυΐας για όποιους το καταλάβουν γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου