Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ πέντε συμβολισμοί

ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ πέντε συμβολισμοί
...........Ουδείς δε των μη επωφελουμένων των εκ της νομισματικής φώτων, δύναται να φέρη δικαίως τον τίτλον άληθούς μύστου οιασδήποτε των προμνημονευθεισών έπιστημών…. (ιστορία - αρχαιολογία - γεωγραφία - μυθολογία - μετρολογία)……
Ι. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 1898
Η Στρατονίκη Ολυμπιάδα όρθια, περιμένοντας να παραδώσει δόρυ και περικεφαλαία στο γιο της, που φεύγει για την Ασία. Το φίδι κατέβηκε από το δέντρο και περιμένει κι αυτό στα πόδια της. Είναι η προστασία της Ολυμπιάδας στον Αλέξανδρο και προτίθεται να τον συνοδεύσει. Έχει ακόμα μαζί, το ιερό πουλί της την κουκουβάγια που κάθεται σε κολόνα, στην οποία γράφει ΟΛΥΜ/ΠΙΑ/ΔΟC σε τρις γραμμές. Η κολόνα συμβόλιζε "οίκηση" και οίκηση από μέρους των Μακεδόνων, έγινε στην Αμφίπολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου