Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙ & ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

(του ερευνητή νομισματολόγου Αστερίου Τσίντσιφου)
    

 Με αφορμή μια αναδημοσίευση του φίλου Σαββίδη Δημήτρη, όπου κάπου εμφανίστηκε το όνομα του Αλεξάνδρου μαζί με ένα λιοντάρι (νο 1), θα σχολιάσω για ακόμα μια φορά την ανεπάρκεια αρχαιολόγων που προβαίνουν σε περιγραφές. Η ανεπάρκεια αυτή έχει απόλυτη σχέση με την άγνοιά τους σε νομισματικά θέματα. Πρέπει να πω, ότι πίσω από πάσης φύσης τέτοιου είδους περιγραφές, υπάρχουν αρχαιολόγοι με δήθεν ειδικότητα στην νομισματολογία. Στην χρονολόγηση, όπου ο «ειδικός» θα έπρεπε να επιβεβαιώσει το πτυχίο του, τα έκανε «μούσκεμα». Αν γνώριζε την ύπαρξη του νομίσματος νο 2, δεν θα έκανε την χρονολόγηση 331 – 305 πΧ.
1

2

Θα μεταφέρω την περιγραφή του νομίσματος, όπως κάποιος άλλος αρχαιολόγος έδωσε:     
MACEDON, Koinon of Macedon. Pseudo-autonomous issue. Time of Caracalla, AD 198-217, or Severus Alexander, AD 222-235. AV (11mm, 1.48 g, 12h). In the name of Alexander III of Macedon. Struck AD 215-217 or AD 230/1-235. Apparently unique in gold for this size and type.
     
   Το νόμισμα πολύ σωστά εντάσσεται στη λατρεία του Αλεξάνδρου, που καθιέρωσε ο Καρακάλλας στην Μακεδονία. Δεν μπορεί βέβαια να του δώσει ακριβή χρονολόγηση και το τοποθετεί στα χρόνια του Καρακάλλα (215-217 μΧ.) ή στα χρόνια του Αλέξανδρου Σεβήρου (230-235 μΧ.). Το βάρος του νομίσματος (1,48γρ) μας υποδεικνύει ότι σωστή χρονολόγηση είναι η δεύτερη. Θέλω να μου επιτρέψετε, αυτό να ισχύει σαν συνεχές ερώτημα προς φίλους αρχαιολόγους. Επαναδιατυπώνω. Πως το συγκεκριμένο βάρος, μας παραπέμπει χρονολογικά στον Σεβήρο;

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
      Σάλος προκλήθηκε από τα μονογράμματα που εμφανίστηκαν στον περίβολο του μνημείου Καστά και όχι μόνο. Μη γνωρίζοντας πραγματικά τη σημασία και την ερμηνεία τους, οι φήμες οργίασαν. Αποδόθηκαν αυθαίρετα στον Αλέξανδρο, επειδή εμπεριέχονταν το γράμμα Άλφα. Μάλιστα για του λόγου το αληθές, επιστρατεύτηκε νόμισμα του Αλεξάνδρου με το ίδιο μονόγραμμα επάνω (νο 3).  Όμως σε ένα νόμισμα όπου αναγράφεται ολογράφως το όνομα του Αλεξάνδρου, το μονόγραμμα του ιδίου είναι περιττό. Το μονόγραμμα ανήκει σε άλλον και επειδή αυτό είναι από τα συνηθέστερα και πιο διαχρονικά, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο.  
3

4


     
   Το μονόγραμμα του Αλεξάνδρου, είναι όπως το βλέπουμε σε χρυσό στατήρα του Φιλίππου (νο 4). Εκεί έχει τη σημασία του, που είναι ότι ο Αλέξανδρος έκοψε αυτόν το στατήρα στο όνομα του πατέρα του. Η κοπή βέβαια ήταν μεταθανάτια του Φιλίππου. Στο μονόγραμμα μπορούμε να διαβάσουμε το πλήρες όνομα του Αλεξάνδρου, όπως φαίνεται στο νόμισμα νο 3 (Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου